Εν όψει της εφαρμογής από 25/05/2018, του νέου Ευρωπαικού Γενικού Κανονισμού GDPR για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η εταιρία AYΡΑCARWASH και οι άνθρωποί της έχουν εκπαιδευτεί και υλοποιήσει σχέδια που εξασφαλίζουν την συμμόρφωση μας σχετικά με την συγκεκριμένη οδηγία.
Το GDPR είναι η σημαντικότερη διάταξη προστασίας δεδομένων της ΕΕ και ορίζει ένα τυποποιημένο σύνολο κανόνων για την προστασία δεδομένων ,κοινό σε επίπεδο ΕΕ.
Η εταιρία ΑVRACARWASH επιδεικνύει εδώ και χρόνια μεγάλη αφοσίωση και ευαισθησία στη διαχείρηση και προστασία των προσωπικών δεδομένων ,γι’αυτό έχουμε ενημερώσει τους Όρους και τις Προυποθέσεις μας ,για να βεβαιωθούμε οτι είστε 100% ενημερωμένοι σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε και πως χρησιμοποιούνται .
-Λήψη επιπρόσθετων τεχνικών μέτρων ασφαλείας
-Συνεχή αναμόρφωση των Πολιτικών Προστασίας Δεδομένων .
-Υποστήριξη όλων των ενδιαφερόμενων μερών που θέλουν να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματα τους σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα .
Γνωρίζουμε ότι η διαφάνεια αποτελεί τη βάση για μια συνεργασία εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων ,είναι εξίσου κεντρική μέριμνα για εμάς ,όπως ο νόμιμος και ευαίσθητος χειρισμός αυτών.
Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορείτε να διαγραφείτε από την λίστα ενημερώσεων οποιαδήποτε στιγμή ,απλά στέλνοντας email με το αίτημα σας στο info@avracarwash.gr

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το avracarwash.gr έχει ενσωματώσει τις πλέον σύγχρονες και καθιερωμένες εφαρμογές ασφαλείας που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ,συλλέγονται από τους πελάτες μας τα απαιτούμενα στοιχεία για την ασφαλή και αποτελεσματική διενέργεια των συναλλαγών τους, έναντι των οποίων το avracarwash.gr ακολουθεί τους όρους του παρόντος τμήματος και τις αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Ν.2472/1997, όπως ισχύει σήμερα.
Το avracarwash.gr κινούμενο πάντοτε εντός του νομικού πλαισίου -διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων μετά από ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών της παρούσας ιστοσελίδας.

ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Το avracarwash.gr συλλέγει και χρησιμοποιεί τα ανωτέρω στοιχεία για

-τις ανάγκες υποστήριξης και ολοκλήρωσης της συναλλαγής που επιθυμούν οι πελάτες να κάνουν με την Εταιρία (π.χ επιβεβαίωση παραγγελίας κ.λ.π)
-για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας /προώθησης πωλήσεων (ενημέρωση για νέα προιόντα και υπηρεσίες του avracarwash.gr προσφορές κ.λπ)
-για την άντληση στατιστικών και μόνο καταστάσεων όσον αφορά τους πελάτες του ή / και τις αγορές τους στο avracarwash.gr

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το avracarwash.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει,πωλεί,ανταλάσσει ,παραχωρεί,μισθώνει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε.Μόνη εξαίρεση από την δέσμευση αυτή
αποτελεί η περίπτωση που έχει μεσολαβήσει προηγούμενη ενημέρωση του πελάτη ή/και ο πελάτης έχει δώσει την συγκατάθεση του κατά την συλλογή των στοιχείων του ,ή/ και αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων απαιτείται απο διάταξη νόμου ή/και είναι απαραίτητη
για την εκτέλεση παραγγελίας του πελάτη μέσω του φυσικού καταστήματος που avracarwash.gr και των χρηστών από κακόβουλες ενέργειες τρίτων ,οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ανωτέρω.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Το avracarwash.gr δεν θα κάνει κατάχρηση της δυνατότητας του να επικοινωνεί με τους χρήστες στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή διά του τηλεφώνου για λόγους προώθησης νέων προιόντων και υπηρεσιών ή ενημέρωσης περί προσφορών. Παράλληλα δίνεται ανά πάσα στιγμή στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης τέτοιων μηνυμάτων.
Έλεγχος προυποθέσεων χρήσης των προσωπικών δεδομένων.
Η εταιρία μας τηρεί αρχείο με τα ανώτερω στοιχεία ,για όσο χρονικό διάστημα είσαστε εγγεγραμμένο μέλος του avracarwash.gr.
Oι χρήστες του avracarwash.gr έχουν το δικαίωμα της πρόσβασης στα προσωπικά τους στοιχεία (άρθρο 12 Ν.2472/1997),καθώς και το δικαίωμα να ζητήσουν την αλλαγή ή και την διαγραφή ακόμα των προσωπικών τους στοιχείων και δύνανται εν γένει να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν (άρθρο 13 Ν.2472/1997)

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το avracarwash.gr σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παρέχει στους χρήστες την δυνατότητα ,κατά τη συμπλήρωση των ατομικών τους στοιχείων στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα ,να μην χορηγήσουν τη συγκατάθεση τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για λόγους προώθησης πωλήσεων.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

Το avracarwash.gr ακολουθεί αυστηρά τις σαφείς πολιτικές υπέρ των παιδιών.
1. Η συλλογή ,χρήση και διάθεση των προσωπικών τους δεδομένων καθώς και των δεδομένων της οικογένειας τους γίνεται μόνο μετά από ρητή έγκριση των κηδεμόνων τους
2. Το avracarwash.gr διαβεβαιώνει τους πελάτες του ότι έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε το περιεχόμενο των διαφημίσεων/διαφημιστικών μηνυμάτων
-Να μην επηρεάζει τα παιδιά αρνητικά σε πνευματικό και ηθικό επίπεδο
-Να μην δίνεται παραπλανητική εικόνα της ποιότητας ,του μεγέθους ,της αξίας ή της απόδοσης των διαφημιζόμενων εμπορευμάτων.